چای کنیا طلالو
چای کله مورچه کنیا کلاسیک 450 گرم

چای کله مورچه کنیا کلاسیک

ترکیبی از مرغوبترین انواع چای از باغات منتخب کنیا با ظاهری یکدست و خوشرنگ و خوش طعم، سرعت رنگ دهی بالا و زمان دم کشیدن ۳ تا ۵ دقیقه

چای کله مورچه کنیا کلاسیک 250 گرم

چای کله مورچه کنیا کلاسیک

ترکیبی از مرغوبترین انواع چای از باغات منتخب کنیا با ظاهری یکدست و خوشرنگ و خوش طعم، سرعت رنگ دهی بالا و زمان دم کشیدن ۳ تا ۵ دقیقه

چای کله مورچه کنیا کلاسیک 100 گرم

چای کله مورچه کنیا کلاسیک

ترکیبی از مرغوبترین انواع چای از باغات منتخب کنیا با ظاهری یکدست و خوشرنگ و خوش طعم، سرعت رنگ دهی بالا و زمان دم کشیدن ۳ تا ۵ دقیقه

• چای کله مورچه کنیا کلاسیک قوطی فلزی 450گرم

چای کله مورچه کنیا کلاسیک قوطی فلزی

ترکیبی از مرغوبترین انواع چای از باغات منتخب کنیا با ظاهری یکدست و خوشرنگ و خوش طعم، سرعت رنگ دهی بالا و زمان دم کشیدن ۳ تا ۵ دقیقه

چای کله مورچه کنیا کلاسیک 2.5 کیلوگرم

چای کله مورچه کنیا کلاسیک

ترکیبی از مرغوبترین انواع چای از باغات منتخب کنیا با ظاهری یکدست و خوشرنگ و خوش طعم، سرعت رنگ دهی بالا و زمان دم کشیدن ۳ تا ۵ دقیقه

چای کله مورچه کنیا معطر(ارل گری) 450 گرم

چای کله مورچه کنیا معطر(ارل گری)

ترکیبی از مرغوبترین انواع چای از باغات منتخب کنیا و طعم دهنده برگاموت (ترنج) در پاکت با رایحه دلنشین، سرعت رنگ دهی بالا و زمان دم کشیدن ۳ تا ۵ دقیقه

چای کله مورچه کنیا معطر(ارل گری) 100 گرم

چای کله مورچه کنیا معطر(ارل گری)

ترکیبی از مرغوبترین انواع چای از باغات منتخب کنیا و طعم دهنده برگاموت (ترنج) در پاکت با رایحه دلنشین، سرعت رنگ دهی بالا و زمان دم کشیدن ۳ تا ۵ دقیقه

چای کله مورچه کنیا معطر(طعم هل) 450 گرم

چای کله مورچه کنیا معطر(طعم هل)

ترکیبی از مرغوبترین انواع چای از باغات منتخب کنیا و طعم دهنده هل طبیعی با رایحه دلنشین، سرعت رنگ دهی بالا و زمان دم کشیدن ۳ تا ۵ دقیقه

چای کله مورچه کنیا معطر(طعم هل) قوطی فلزی

چای کله مورچه کنیا معطر(طعم هل) قوطی فلزی

ترکیبی از مرغوبترین انواع چای از باغات منتخب کنیا و طعم دهنده هل طبیعی با رایحه دلنشین، سرعت رنگ دهی بالا و زمان دم کشیدن ۳ تا ۵ دقیقه

چای کله مورچه کنیا کلاسیک 2.5 کیلوگرم

چای کله مورچه کنیا

ترکیبی از مرغوبترین انواع چای از باغات منتخب کنیا با ظاهری یکدست و خوشرنگ و خوش طعم، سرعت رنگ دهی بالا و زمان دم کشیدن ۳ تا ۵ دقیقه