چای کیسه ای طلالو
چای کیسه ای کلاسیک(دوپوش) 25عددی

چای کیسه ای کلاسیک (دوپوش)

ترکیبی از مرغوبترین انواع چای از باغات منتخب سیلان، کنیا و هندوستان با ظاهری یکدست و خوشرنگ و خوش طعم در کاغذ سلولزی و با پوشش ثانویه جهت ماندگاری بهتر عطر و طعم

چای کیسه ای کلاسیک (تک پوش)

چای کیسه ای کلاسیک (تک پوش)

ترکیبی از مرغوبترین انواع چای از باغات منتخب سیلان، کنیا و هندوستان با ظاهری یکدست و خوشرنگ و خوش طعم در کاغذ سلولزی

چای کیسه ای کلاسیک (دوپوش) 1500عددی

چای کیسه ای کلاسیک (دوپوش)

ترکیبی از مرغوبترین انواع چای از باغات منتخب سیلان، کنیا و هندوستان با ظاهری یکدست و خوشرنگ و خوش طعم در کاغذ سلولزی

• چای کیسه ای معطر(ارل گری) 25عددی

چای کیسه ای معطر (ارل گری)

ترکیبی از مرغوبترین انواع چای از باغات منتخب سیلان، کنیا و هندوستان با ظاهری یکدست و خوشرنگ و خوش طعم با رایحه دلنشین در کاغذ سلولزی و با پوشش ثانویه جهت ماندگاری بهتر عطر و طعم

چای کیسه ای معطر(ارل گری) 1500عددی

چای کیسه ای معطر (ارل گری)

ترکیبی از مرغوبترین انواع چای از باغات منتخب سیلان، کنیا و هندوستان با ظاهری یکدست و خوشرنگ و خوش طعم با رایحه دلنشین در کاغذ سلولزی و با پوشش ثانویه جهت ماندگاری بهتر عطر و طعم

چای کیسه ای معطر(طعم هل)25 عددی

چای کیسه ای معطر(طعم هل)

ترکیبی از مرغوبترین انواع چای از باغات منتخب سیلان، کنیا و هندوستان با ظاهری یکدست و خوشرنگ و خوش طعم با رایحه دلنشین در کاغذ سلولزی و با پوشش ثانویه جهت ماندگاری بهتر عطر و طعم