چای سریلانکا طلالو
چای سیلان کلاسیک 450گرم

چای شکسته سیلان کلاسیک

ترکیبی از مرغوبترین انواع چای از باغات منتخب سریلانکا با ظاهری یکدست و خوشرنگ و خوش طعم، زمان دم کشیدن ۸ تا ۱۰دقیقه

• چای شکسته سیلان کلاسیک 250 گرم

چای شکسته سیلان کلاسیک

ترکیبی از مرغوبترین انواع چای از باغات منتخب سریلانکا با ظاهری یکدست و خوشرنگ و خوش طعم، زمان دم کشیدن ۸ تا ۱۰دقیقه

• چای شکسته سیلان کلاسیک 100 گرم

چای شکسته سیلان کلاسیک

ترکیبی از مرغوبترین انواع چای از باغات منتخب سریلانکا با ظاهری یکدست و خوشرنگ و خوش طعم، زمان دم کشیدن ۸ تا ۱۰دقیقه

• چای شکسته سیلان قوطی فلزی 450گرم

چای شکسته سیلان قوطی فلزی

ترکیبی از مرغوبترین انواع چای از باغات منتخب سریلانکا با ظاهری یکدست و خوشرنگ و خوش طعم، زمان دم کشیدن ۸ تا ۱۰دقیقه

• چای شکسته سیلان کلاسیک 2.5 کیلوگرم

چای شکسته سیلان کلاسیک

ترکیبی از مرغوبترین انواع چای از باغات منتخب سریلانکا با ظاهری یکدست و خوشرنگ و خوش طعم، زمان دم کشیدن ۸ تا ۱۰دقیقه

• چای شکسته سیلان معطر(ارل گری) 450گرم

چای شکسته سیلان معطر (ارل گری)

ترکیبی از مرغوبترین انواع چای از باغات منتخب سریلانکا و طعم دهنده برگاموت(ترنج) با ظاهری یکدست و خوشرنگ و خوش طعم با رایحه دلنشین، زمان دم کشیدن ۸ تا ۱۰دقیقه

• چای شکسته سیلان معطر(ارل گری) 100گرم

چای شکسته سیلان معطر (ارل گری)

ترکیبی از مرغوبترین انواع چای از باغات منتخب سریلانکا و طعم دهنده برگاموت(ترنج) با ظاهری یکدست و خوشرنگ و خوش طعم با رایحه دلنشین، زمان دم کشیدن ۸ تا ۱۰دقیقه

• چای شکسته سیلان معطر(ارل گری) 450گرم

چای شکسته سیلان معطر (ارل گری)

ترکیبی از مرغوبترین انواع چای از باغات منتخب سریلانکا و طعم دهنده برگاموت(ترنج) با ظاهری یکدست و خوشرنگ و خوش طعم با رایحه دلنشین، زمان دم کشیدن ۸ تا ۱۰دقیقه

چای شکسته سیلان معطر(هل):

چای شکسته سیلان معطر (هل)

ترکیبی از مرغوبترین انواع چای از باغات منتخب سریلانکا و طعم دهنده هل طبیعی با ظاهری یکدست و خوشرنگ و خوش طعم با رایحه دلنشین، زمان دم کشیدن ۸ تا ۱۰ دقیقه

چای قلم سوزنی سیلان استاندارد 3734

چای قلم سوزنی سیلان استاندارد ۳۷۳۴

ترکیبی از مرغوبترین انواع چای از باغات منتخب سریلانکا با ظاهری یکدست و خوشرنگ و خوش طعم، زمان دم کشیدن ۱۰ تا ۱۵ دقیقه

چای قلم سوزنی سیلان استاندارد 3735

چای قلم سوزنی سیلان استاندارد ۳۷۳۵

ترکیبی از مرغوبترین انواع چای از باغات منتخب سریلانکا با ظاهری یکدست و خوشرنگ و خوش طعم، زمان دم کشیدن ۱۰ تا ۱۵ دقیقه

چای شکسته سیلان استاندارد 999

چای شکسته سیلان استاندارد ۹۹۹

ترکیبی از مرغوبترین انواع چای از باغات منتخب سریلانکا با ظاهری یکدست و خوشرنگ و خوش طعم، زمان دم کشیدن ۸ تا ۱۰ دقیقه

چای قلم پفکی 77 سیلان

چای قلم پفکی ۷۷ سیلان

ترکیبی از مرغوبترین انواع چای از باغات منتخب سریلانکا با ظاهری یکدست و خوشرنگ و خوش طعم، زمان دم کشیدن ۱۰ تا ۱۵ دقیقه

چای پرسفید 222 سیلان

چای پرسفید ۲۲۲ سیلان

ترکیبی از مرغوبترین انواع چای از باغات منتخب سریلانکا با ظاهری یکدست و خوشرنگ و خوش طعم، زمان دم کشیدن ۸ تا ۱۰ دقیقه